ලොව සැහැල්ලුම චන්ද්‍රිකාව ගුවනට

ලොව සැහැල්ලුම චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කළ බව ඉන්දියාව පවසයි. කිලෝ ග්‍රෑම් 1.26ක් පමණක් වන කලාම්සැට්-වී2 (Kalamsat-V2) චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යවකාශ අධ්‍යාපන ආයතනයක සිසුන් විසින් නිපදවා ඇත.

කියවන්න කැමති අයට එළියට ආපු Kobo Forma

මේ වනවිට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අතිවිශාල කොටසක් ආවරණය කරන්නට සමර්ථ වී තිබුණත්, කියැවීම සම්බන්ධයෙන් ගත් විට තවමත් බොහෝ දෙනෙකු ප්‍රිය කරන්නේ පැරණි ක්‍රමයට මුද්‍රිත පොතක් කියැවීමට බව නොරහසකි. මුද්‍රිත...

POPULAR POST