2019 අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 43 කින් සම්මතයි

5

2019 අයවැය දෙවන වර කියවීම අද වැඩි ඡන්ද 43 කින් සම්මත වුණා.

එහිදි පක්ෂව ඡන්ද 119 ක් ලැබුනු අතර විපක්ෂව ලැබුනේ ඡන්ද 76 ක් පමණයි.

ආණ්ඩුව සමග එක්ව දෙමළ ජාතික සන්ධානය, ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයද අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ බවයි අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිටි අතර, ඔවුන් හෙට දිනයේ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

2019 අයවැය යෝජනාවලිය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පසුගිය 05 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල අතර එහි දෙවන වර විවාදය 06 වන දින සිට අද දක්වා පැවත්වුණා.

අයවැය යෝජනාවලියේ කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට සිට දින 19ක් පැවැත්විමට නියමිතයි. එහි ඡන්ද විමසිම අප්‍රේල් 05 වනදා පස්වරුවේ පැවත්වෙනවා.

Comments