හේමසිරි සහ පූජිත් නැවතත් රිමාන්ඩ්

2

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර නඩුව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ අනිවාර්ය නිවාඩු මත යවා ඇති පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර  දෙසැම්බර් 17 වනදා දක්වා යලි රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලෙසට අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

Comments