හිස් වූ සාලින්ද ගේ පුටුව ලබා ගන්න ශාන්ත බණ්ඩාර සටන් කරයි

6

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිස් වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයට තමා පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කොට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන බව ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින් ද දිසානායක මහතාගේ අභාවයෙන් හිස් වු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා එච්.එම්.ඩි.බි.හේරත් මහතා පත් කිරීමට කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරිවරයා පියවර ගෙන තිබේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද ඊයේ(09) දිනයේ නිකුත් කරනු ලැබීය.

කෙසේවෙතත් අදාළ පත් කිරීම නිත්යානුකූල නොවන බව ශාන්ත බන්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව සිටි ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා අදාළ මන්ත්‍රී ධුරය ලබාගැනිමේ අරමුණින් පසුගියදා සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් විය.

කෙසේවෙතත් මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වි ඇති ගැටළු පිළිබඳව පක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කොට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අද දෙරණ සමඟ අදහස් දක්වමින් ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

Comments