හිමෙන් වැසුණු අමෙරිකාව

5
අමෙරිකාවේ  ගිනිකොන දිග ප්‍රදේශයට බලපා ඇති හිම පතනය හා සුළි කුණාටු තත්ත්වය හේතුවෙන් එරට ජන ජීවිත අඩාල වි තිබෙනවා.
අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ගුවන් ගමන් 1600 ක් පමණ අවංලගු කර ඇතැයි වාර්තාවනවා.
නිවාස තුන්ලක්ෂ අසූදහසකට අධික සංඛ්‍යාවකට විදුලිය ඇණහිට ඇති බව සදහන් වන්නේ.
එසේම අයහපත් කාලගුණයත් සමග වාර්තා වී ඇති  අනතුරු සංඛ්‍යාව 60 කට අධික බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අනතුරු ඇගවීම්ද  නිකුත් කර තිබෙනවා.
මහා මාර්ග ද හිමෙන් වැසී පැවතීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී ඇති බව ද වාර්තාවනවා.
බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ, හැකි තරම් නිවාස තුළට වී සිටින ලෙසයි.
ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අඩි 12ක තරම් ඝනකම් හිම පතනයක් වාර්තා වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ.

Comments