හිටපු යුධ හමුදාපතිට උසස් වීමක්.

3

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහාතා විසින් හිටපු යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහාතාව ජෙනරාල් නිලයට උසස් කර ඇති බව හාමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා.

Comments