හිටපු ජනපති පුත් රොහිතගේ විවාහය

29

හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ බාල පුතු රෝහිත රාජපක්ෂගේ විවාහ උත්සවය වීරකැටියේදී පැවැත්විණ.

ඒ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින්, ව්‍යාපාරිකයින්, කලාකරුවන් සහ හිතමිතුරු විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන්.

එම විවාහ උත්සවයේ ඡායාරූප පහතින්.

Comments