හපුතලේදී විනාශ වුණු ගුවන් හමුදා යානය එම ප්‍රදේශයේ පියාසර කිරීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොතිබූ බව අනාවරණය වෙයි

764

හපුතලේ, තම්බපිල්ලේ වතුයායට කඩා වැටී අනතුරට ලක්වූ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් y 12 ගුවන් යානය කඩා වැටුණු ප්‍රදේශයේ පියාසර කිරීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොතිබූ බව ද ගුවන් හමුදා විමර්ශකයන් හෙළිකර ගෙන තිබෙනවා.

මෙම විමර්ෂණ වාර්තාව මේ වනවිට ගුවන්හමුදාපති වෙත ලබාදී ඇති අතර එය බණ්ඩාරවෙල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි ගුවන් හමුදා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.


Comments