සුරූපී කත්‍රිනා හදිසියේ ගත් තීරණය

29

ඉහළ මුදලක් වියදම් කරමින් නිර්මාණය වන ‘එනි බෝඩි කැන් ඩාන්ස්’ තුන්වැනි චිත්‍රපටයෙන් කත්‍රිනා කයිෆ් ඉවත්ව ඇතැයි බොලිවුඩ් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

එයට හේතුව ලෙස ඇය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ‘එනි බෝඩි කැන් ඩාන්ස්’ චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරිම් කටයුතු සිදු කරන දිනයන්හිම ඇයට සල්මාන්ගේ ‘භාරත්’ චිත්‍රපටයේ රූපගත කිරිම් කටයුතු සඳහා දින යෙදි තිබීමයි.

‘භාරත්’ චිත්‍රපටය මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිත අතර, කත්‍රිනා මේ වසරේ එම චිත්‍රපටයේ වැඩ කටයුතු පමණක් භාර ගෙන ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

‘භාරත්’ චිත්‍රපටයේ කත්‍රිනා රංගනයෙන් දායක වන චරිතයට මුලින් තෝරා ගෙන තිබුණේ ප්‍රියංකා චොප්රා වන අතර, ඇයගේ විවාහය නිසා ප්‍රියංකා එම චිත්‍රපටයෙන් ඉවත් වු බවයි සඳහන් වන්නේ.

Comments