සුපිරි ක්‍රිකට් නායකයා මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගනී

3

බංග්ලාදේශ එක්දින ක්‍රිකට් නායක මෂ්රාෆී මොර්ටාසා එරට මහ මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්විය.

ඔහු ජාතික ක්‍රිකට් පිලේ රැඳී සිටියදීම එරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ පළමු ක්‍රීඩකයා වේ.

අවාමි ලීග් පක්ෂයෙන් සිය ගම් ප්‍රදේශය වන නරේල් ඡන්ද කොට්ඨාසයෙන් මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වූ මොර්ටාසා ඡන්ද 274,428ක් ලබා ගනිද්දි ජටියා ඔක්‍යා පෙරමුණෙන් තරග කළ ඔහුගේ ප්‍රතිවාදි අපේක්ෂකයාට ලබාගත හැකිවූයේ ඡන්ද 8,006ක් පමණි.

මේ ජයග්‍රහණයත් සමග ඔහු බංග්ලාදේශ පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ දෙවැනි ක්‍රිකට් නායකයා බවට පත්විය.

Comments