සෑම ෆේස්බුක් ගිණුම් පහකින්ම එක් ගිණුමක් ව්‍යාජ ගිණුමක්

12

ලංකාවේ සෑම ෆේස්බුක් ගිණුම් පහකින්ම එක් ගිණුමක් ව්‍යාජ ගිණුමක් යැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසයි. ඔවුන් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන් ලංකාව තුළ සමස්තයක් ලෙස ගතවිට ෆේස්බුක් ගිණුම් 20%ක් ව්‍යාජ ඒවා බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් මිලියන 4.5ක් මුහුණුපොත භාවිත කරන අතර එයින් 33%ක් කාන්තාවන් වන අතර 67%ක් පුරුෂ පක්ෂය වෙයි.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාලය, මුහුණුපොත හා විද්‍යුත් උපාංග සඳහා ඇබ්බැහිය ඉහළ ප්‍රතිශතයක් විය හැකි බවත් එය සොයාගැනීම සඳහා විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණයක් අවශ්‍යව ඇති බවත් කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළබා රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ අපේක්ෂා හේවාගීගන මහත්මිය සඳහන් කරයි.

චීන ජනතාවගෙන් 10.2%, දකුණු කොරියාවේ ජනතාවගෙන් 20%ක් හා ජපාන ජනතාවගේන 9.2%ක් අන්තර්ජලායට ඇබ්බැහිවී ඇති බවට සමීක්ෂණවලින් පෙන්වා දී ඇති බවත් එම කාර්යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

Comments