සජිත්ගේ අලුත් පක්ෂය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පිළිගනියි

4

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් ආරම්භ කළ සමගි ජනබලවේගය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගෙන තිබේ. ඒ අනුව අපේ ජාතික පෙරමුණ මින් ඉදිරියට සමගි ජනබල වේගය ලෙස නම්වෙනු ඇත.

එහි සභාපති ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් ලේකම් ලෙස රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාත් පත්කර තිබේ.

Comments