ශ්‍රී ලංකාව හා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් අතර පළමු පුහුණු තරඟය අද

2

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා සංචාරක බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු එක්දින පුහුණු තරඟය අද පැවැත්වෙනවා.

කොළඹ පී සරවනමුත්තු (පී සරා ඕවල්) පිටියේදී තරඟය පැවැත්වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පුහුණු කණ්ඩායමේ නායකත්වය උපුල් තරංග විසින් දරනු ලබනවා.

Comments