ශ්‍රීලනිපය – පොහොට්ටුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබේ

2

පොහොට්ටුව හා ශ්‍රීලනිපය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සනට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී ආරම්භ වුනා.  

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට අදාලව පක්ෂ දෙක අතර මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබෙන අතර මේ වනවිට උත්සවය ආරම්භ වී තිබෙනවා

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම මීට සුළු මොහොතකට අත්සන් කෙරුණා. ඒ දෙපක්ෂයේ මහලේඛම්වරුන් දෙදෙනාගේ අත්සනින්. 

Comments