විපක්ෂ නායක සමෘද්ධි නිලධාරින් හමුවෙයි

13

සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි සංගමයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මුණ ගැසී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ විජේරාම නිල නිවසේදී මෙම සාකච්ඡාව පවත්වා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

වත්මන් රජය යටතේ තම විශ‍්‍රාම වැටුප අහිමි කර ඇති බව එහිදී එම නියෝජිතයින් විපක්ෂ නායකවරයා වෙත ප‍්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්.

සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ විශ‍්‍රාම වැටුප් ඇතුළුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ මතුව ඇති සමස්ත ගැටලු රජයේ අවධානයට යොමු කිරීමට කටයුතු කරන බවයි මෙහිදී විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

Comments