වරද පිළිගත් ඉන්දීයානුවන් දෙදෙනා දිවි ඇති තෙක් සිරගෙට නියම වෙයි

3

ශ්‍රී ලංකාවට, හෙරොයින් ආනයනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානුවන් දෙදෙනෙකුට අද (17) මීගමුව මහධිකරණය මගින් නඩු තීන්දු ප්‍රකාශය පත් කරමින් එම චූදිතයින් දෙදෙනාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඩුවම් නියම කර ඇත.

පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද ඉන්දීයානු ජාතික සැකකරුවකු හා ශ්‍රී ලංකා රේගුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ඉන්දියානු ජාතික සැකකරුවකුට පොලිස් මත් ද්‍රව්‍ය කාර්යංශය මගින් මීගමුව මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත.

පසුව මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා ඉහත චෝදනා 03ටම වරද පිළිගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මෙලෙස සිර දඩුවම් නියම කර ඇත්තේ ධනිවෙල් මනි හෙවත් පසුගිය 2017.12. 28 වනදා හෙරොයින් ග්‍රෑම් 212ක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීමේ වරදට මීගමුව මහාධිකරණ නඩු අංක 484/2019 යටතේ නඩු පවරා තිබු පුද්ගයාය.

අනෙක් ඉන්දියානුවා වන්නේ , LEBBAI JALALUDDIN MOHIFEEN MOHADEEM නැමැති 2016 .08.28 වන දින හෙරොයින් ග්‍රෑම් 838 ක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීමේ වරදට මීගමුව මහාධිකරණ නඩු අංක 232/2019 යටතේ නඩු පවරා තිබු සැකකරුය

Comments