රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

15

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ ශක්තිමත්වීමක් අද දක්නට ලැබුණා.

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය අනුපාතිකයන්ට අනුව රුපියලේ විකුණුම් මිල අද සටහන් වූයේ 180 යි ශත 90 ක් ලෙසයි.

එහි ගැනුම් මිල 176.93 ක් ලෙස දැක්වුණා.

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අඛන්ඩව අවප‍්‍රමාණ වූ අතර, පසුගිය සිකුරාදා එහි විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 181 යි ශත 46 ක් ලෙසයි.

වසරේ මේ දක්වා රුපියලේ අගය සියයට 17කින් පමණ අවප‍්‍රමාණ වී තිබෙනවා.

Comments