රුපියලේ අගය පහල බසී

4

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් පොලී අනුපාත කපා හැරීමට පියවර ගැනීමත් සමඟ ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටීමක් ඊයේ දක්නට ලැබුණා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ සටහන් වූයේ රුපියල් 181යි ශත 24ක් ලෙසයි. 

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු මූල්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත පදනම් ඒකක 50කින් කපා හැරීමටයි පියවර ගත්තේ. 

ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7ක් දක්වා පහත වැටුණු අතර, ස්ථාවර නිකුතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 8ක් දක්වා පහත හෙලනු ලැබුවා

මහබැංකුව මාස 4ක කාලයක් තුළ මෙලෙස දෙවන වරටත් පොලී අනුපාත කපා හරිනු ලැබූයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රිය කිරීමේ අරමුණින්. 

රුපියලේ අගය ක්‍රමයෙන් අවප්‍රමාණ වුවද මේ වසර තුළ එහි අගය සියයට 1.8කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා

Comments