රටක් නැලවූ සුපිරි කණ්ඩායම ම “ඔබ නිසා” යළි එක්වෙයි

15

හැමෝම ආදරය කරන ගායක කණ්ඩායමක් තමයි BnS කියන්නේ. භාතිය, සන්තුෂ්, අශාන්ති, රන්ධීර්, උමාරියා, උමාරා තමයි BnS කණ්ඩායමේ හිටියේ.

ඉතින් පහුගිය කාලේදි නම් මේ අයව ප්‍රසංග වේදිකාවේ එකට ඉන්නවා කාටවත් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. මේ අය වෙන් වෙන් ව තමයි ප්‍රසංගවලදි දකින්න ලැබුණේ.

ඒක නිසා මෙයාලගේ රසිකයන් නම් කිව්වේ මෙයාලා දැන් වෙන් වෙලා ඉන්නවා කියලා.

කොහොම නමුත් මේ හැමෝම එකට ඉන්න ඡායාරූප කිහිපයක් අපට හමුවුණා.

ඒ “ඔබ නිසා” ප්‍රසංගයේ පුහුණුවීම් තුළදියි.

Comments