යුරේනිගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක්

43

ලංකාවේ සිටින දක්ෂ මෙන්ම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් තමයි යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ.

ඇයගේ නවතම සරාගී ඡායාරූප පෙළක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන අතර ඉන් කිහිපයක් තමයි මේ .

Comments