යාපනෙත් කිඹුලු තර්ජන – ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට අවදානමක්

5

පසුගිය දිනවල යාපනයට බලපෑ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් එහි කුඩා පොකුණු වෙතට කිඹුලන් පැමිණ ඇති බැවින්  ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට අවදානමක් ඇති බව පැවසේ.

යාපනය කල්වියන්කාඩු හා නල්ලූර් ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි කුඩා පොකුණු හා කුඩා වැව් ආසන්නයේ නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ප්‍රදර්ශනාත්මක පුවරු ඉදිකරමින් කිඹුලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන ලෙසට මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන  ඇත.

කෙසේ වෙතත් අසල්වැසි ජනතාව කියා සිටින්නේ අදාළ කිඹුලන් ගැවසීම නිසා කුඩා දරුවන්ට හා පාසල් දරුවන්ට වැඩි අවදානමක් උදා වී ඇති හෙයින් වහාම වනජීවි නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වී කිඹුලන් අල්ලා වෙනත් ජලපෝෂක ප්‍රදේශයකට රැගෙන යායුතු බවය.

Comments