යාපනයේ නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස මහේෂ් සේනාරත්න මහතා ඊයේ වැඩ බාර ගනී

4

යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයට නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් මහේෂ් සේනාරත්න මහතා ඊයේ (02) දින වැඩ බාර ගෙන තිබෙනවා.

යාපනයේ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රාජිත ශ්‍රී දමින්ද මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක ඒකකය වෙත මාරු වී යාමෙන් පසුව ඇති වූ පුරප්පාඩුව සදහා මහේෂ් සේනාරත්න මහතා මෙලෙස පත් කොට ඇති අතර නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වැඩ බාරගත් අවස්ථාවට කිළිනොච්චිය පොලිස් අධිකාරී ජයන්ත රත්නායක යාපනය සහකාර පොලිස් අධිකාරී රංජිත් දසනායක යන මහත්වරු ඇතුළුව තවත් ජෙයෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

Comments