මැතිවරණ පැමිණිලි 938ක්

3

නොවැම්බර් 16 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මේ වනවිට පැමිණිලි 938 ක් වාර්තා වී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඔක්තෝම්බර් මස 8 වනදා සිට ඊයේ පස්වරු 4 දක්වා කාලය තුළ මෙම පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි එම කොමිසන් සභාව සඳහන් කළේ.

ඉන් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 900 ක්.

Comments