මළවුන්ගේ දිනය සැමරීමට සුදානම් වන මෙක්සිකෝ වැසියන්

19

මෙක්සිකෝ වැසියන් මළවුන්ගේ දිනය සැමරීමට සුදානම් වන බවට විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කරනවා.

මෙම අපුරු මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන අතර ඉන් කිහිපයක් තමයි මේ .

Comments