මළවුන්ගේ දිනය සැමරීමට සුදානම් වන මෙක්සිකෝ වැසියන්

4

මෙක්සිකෝ වැසියන් මළවුන්ගේ දිනය සැමරීමට සුදානම් වන බවට විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කරනවා.

මෙම අපුරු මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන අතර ඉන් කිහිපයක් තමයි මේ .

Comments