බුද්ධාගමට මුල්තැන දෙමින් ඒකීය රාජ්‍ය මත නව ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරනවා

3

බුද්ධාගමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් හිමිව ඇති ප්‍රමුඛස්ථානය එලෙසම තබමින් නොබෙඳුණු ඒකීය රාජ්‍ය සංකල්ප යෝජනා සහිතව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී අවධාරණය කළේය. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල සභාව අමතමින් අගමැතිවරයා එසේ පැවැසීය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා, මණ්ඩල මෙහෙයුම් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස අගමැතිවරයා එසේ පැවැසීය.

බුද්ධාගමට මුල් තැන ලබාදෙමින් ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනඟන ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත්වන හෙයින් විපක්ෂයට ප්‍රශ්නයක් මතුව ඇති බවත්, මෙතෙක් දේශපාලන වේදිකාවේ රට බෙදනවා, රට විකුණනවා, බුද්ධාගමට නිසි තැන නැති කරනවා කියමින් කර කියාගෙන දේශපාලනය කළ විපක්ෂයට මින් ඉදිරියට එය කළ නොහැකි බවත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිතුරු දෙමින් පැවැසීය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන යෝජනා මගින් රටේ ඒකීය භාවය සුරකින බවත්, ව්‍යවස්ථාවේ නමවැනි වගන්තිය අනුව බුද්ධාගමට හිමි ස්ථානයෙහි වෙනසක් නොකරන බවත් අවධාරණය කළ අගමැතිවරයා එම කරුණු විපක්ෂයට ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බව පැවැසීය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලිය අල්ලගෙන දේශපාලනය කිරීමට විපක්ෂයට නොහැකි බවත්, රට බෙදන, රට විකුණන ලියවිල්ලක් තිබෙනවා යැයි කෑගසමින් බුද්ධාගමට හිමි තැන අහිමි කරනවා කියමින්, කෑගසමින් දේශපාලනය කිරීමට නොහැකිවීම ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බව ද පැහැදිලි කළේය.

නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ සියලු කරුණු පාර්ලිමේන්තුවට රටට හෙළි කරන බව මෙහි දී පැහැදිලි කළ අගමැතිවරයා, මීට පෙර දින දෙකක විවාදයක් ලබාදුන් බවත්, තවත් විවාද කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඊට ද ඉඩ ලබාදිය හැකි බවත් පෙන්වා දුන්නේය.

Comments