පාකිස්ථාන ජාතිකයින් 7කුට දිවි ඇති තෙක් සිර දඩුවම්

2

හෙරොයින් මෙරටට ආනයනය කළ පාකිස්ථාන ජාතිකයන් 7 දෙනෙකුට මීගමුව මහාධිකරණයෙන් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම කර තිබෙනවා.

Comments