නිරූපණ ශිල්පී කිම් කාර්ඩේෂියන් 39වන උපන්දිනය සමරයි

18

කාර්ඩේෂියන් පවුල කියන්නේ ලෝකයේ දැනට සිටින ජනප්‍රියතම මෙන්ම ධනවත්ම පවුලක් කියන එක සමස්ත ලෝකයම දන්නා කරුණක් .

ලෝකය පුරා නිරන්තරයෙන්ම කතාබහකට ලක්වෙන සුරූපි මෙන්ම ජනප්‍රිය තරුවක් තමයි කිම් කාර්ඩේෂියන් කියන්නේ.

ඉතින් කාර්ඩේෂියන් පවුලේ වැඩිමහල් සාමාජිකාව වූ ඇය අද 39 වන උපන්දිනය  සමරා තිබෙනවා.

තම පවුලේ සාමාජිකාවන් සමඟ උපන්දිනය සැමරූ මොහොතේ ගත සුන්දර ඡායාරූප පෙළයි මේ

Comments