නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දයෙන්

0

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඊයේ ඉදිරිපත් කෙරුණු ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලිය අනුව ශ‍්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් ලෙස මෙන්ම ඔරුමිත්තනාඩු වශයෙන් ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

බුද්ධාගමට ප‍්‍රමුඛස්ථානය ලබාදිය යුතු අතර, සියළු ආගම්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බව ද එහි සඳහන්.

එම යෝජනාවලට අනුව ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයට අනුව සිදුවන අතර ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ නොවන පුරවැසියෙකු විය යුතු බව ද එහි සඳහන් වනවා.

යෝජනාවලිය මගින් ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම පාර්ලිමේන්තුවට සහ දෙවන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයට පවරා තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් නීතිය මගින් නියම කරන කාර්ය පටිපාටිය ප‍්‍රකාරව නිරවශේෂ ඡන්ද ක‍්‍රමය පදනම්ව අදාළ පුරවැසියා වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ දෙවන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ මන්ත‍්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩකට අඩු නොවන ඡන්ද ප‍්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා අයෙකු, පාර්ලිමේන්තුවේ සහ දෙවන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ සැසි වාරයේදී ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තෝරා පත් කර ගත යුතු බවයි.

එසේම ජනාධිපතිවරයා කිසිදු පක්ෂයක නිළයක් දැරීම හා සාමාජිකත්වය දැරීම ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලිය තුළ තහනම් වන අතර ජනාධිපතිවරයා ඉවත් කිරීම, දෝෂාභියෝග ක‍්‍රමවේදය වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක කැමැත්ත මත විශ්වාසභංග යෝජනාවකින් සිදුකළ හැකි වනවා.

ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ මූලාසනය දැරීම, පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම, විසුරුවා හැරීම, අගමැති ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීම සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් හා තානාපතිවරුන් පත් කිරීම, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ හා අමාත්‍ය මණ්ඩලය සන්නිවේදනය කර ඇති ආකාරයට සිදුවිය යුතු වනවා.

එසේම අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය හිමි තැනැත්තායි. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප‍්‍රධානියා හා අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ විෂයන් තීරණය කරන පුද්ගලයා වන්නේ ද අග‍්‍රාමාත්‍යවරයායි.

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලිය තුළ අමාත්‍ය මණ්ඩලය 30කට සීමා කර ඇති අතර, කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව ද 30කට සීමා කර තිබෙනවා.

එසේම පාර්ලිමේන්තුව මන්ත‍්‍රී මණ්ඩල දෙකකින් සමන්විත අතර එහි සාමාජික සංඛ්‍යාව 233 දක්වා ඉහළ නැංවීම විශේෂත්වයක්. දෙවන මන්ත‍්‍රී මණ්ඩලය සඳහා මන්ත‍්‍රීවරුන් 55 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර ඔවුන් පත් කිරීම මධ්‍යම රජය හා පළාත් සභාව විසින් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

සෑම පළාත් සභාවකටම දෙවන මණ්ඩලය සඳහා මන්ත‍්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙකු නම් කළ හැකියි.

ආණ්ඩුකාරවරයා ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ හා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත කි‍්‍රයා කළ යුතු අතර, පොලීසිය, ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික පොලීසියෙන් මෙන්ම පළාත්බද පොලිස් සේවාවකින් ද සමන්විත විය යුතු බව නව යෝජනාවල දැක්වෙනවා.

Comments