නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එනවාද, නැත්ද ?

20

ශ්‍රී ලංකාවට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එනවාද, නැත්ද, යන්න පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගැනීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව වෙත පැවරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජිකයන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ පැවැත් වූ දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තිරණයට එළැඹ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අද (11) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ විශේෂඥයන්ගේ, දේශපාලන පක්ෂවල උගතුන්ගේ හා සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන්ගේ වාර්තා ද සමඟය.

පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් ලෙස අද රැස්වෙන අතර එහි සභාපතිත්වය උසුලනු ලබන්නේ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසිනි.

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවක් ලෙස රැස්වූ පසු ඊට ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කෙරෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත හා සියලු වාර්තා සැලකිල්ලට ගෙන නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය බව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තීරණය කළහොත් එය ඉදිරියට ගෙන යන බවත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නොවන බව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තීරණය කළහොත් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගෙන ඒමේ කටයුත්ත නවතා දමන බවත් රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරයකු කීවේය.

Comments