ධීවර සංස්ථාවෙන් නව වැඩපිළිවෙලක්

9

ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් මත්ස්‍යයින් ධීවරයාගෙන්ම මිලදී ගෙන පාරිභෝගික ජනතාවට ලබාදීමට ධීවර සංස්ථාව නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අතරමැදියන් නිසා මත්ස්‍ය කිලෝවකට රුපියල් 30 ත් 40 ත් අතර මුදලක් කොමිස් ලෙස ගසාකෑමට ලක්වීම හේතුවෙනුයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

වෙරළේදීම ධීවරයන්ගෙන් මාළු මිලදී ගැනීම මගින් මෙලෙස කොමිස් ලබාගැනීම වළක්වා ගත හැකි බවයි එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ.

Comments