දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ, නෙළුම් කුළුණට සමරු මුද්දරයක්

3

දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ වන නෙළුම් කුළුණ විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන් සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න කියා සිටියේ අනිද්දා නෙළුම් කුළුණ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සමගාමීව රුපියල් 45ක වටිනාකමකින් යුත් මෙම මුද්දරය නිකුත් කෙරෙන බවයි.

Comments