තේජාන්විත ඇල්පිටියක් ගොඩ නගන්න ඔබේ ඡන්දය මේ පාරවත් හරි තැනට දෙන්න.

645

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ඇල්පිටිය ප්‍රදේශිය සභාවේ ඡන්දය ඔක්තෝබර් 11 වන දා
පැවැත්වීමට නියමිතිය. ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අවස්ථාවක
මෙවන් ප්‍රදේශිය සභාවක තීන්දුව සමස්ත ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය තීරණය
කරනු ලබන හැරවුම් ලක්ෂයක් වනු ඇතැයි යන්න කල දුටු කළ වළ ඉහ ගැනීමේ
දේශපාලනයේ නියැලෙන්නන් ප්‍රකාශ කරමින් සිටියි. නිදහසෙන් පසු පත් වූ කිසිම
රජයක් ඇල්පිටියේ දියුණුව සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළා ද යන්න සැකයකි.

නමුත් සත්‍ය නම් පසුගිය දශක කිහිපය ඇල්පිටිය ප්‍රදේශය සභාවේ බලය ලැබී තිබුණෙ
සංධානය ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂ කණ්ඩායමකට වීමත් දකුණ කේද්‍රකරගනිමින් හම්බන්තොට
ගාල්ල මාතර ඇතුළු ප්‍රදේශයන්ට හිමිවූ මුල් තැන ඇල්පිටියට හිමි වූ වාද යන්නයි.
1994 දී දිස්ත්‍රික්කයේ දේවන විශලතම ඡන්ද කොට්ටාශය වී තිබූ ඇල්පිටිය මේවන විට
ජන සංක්‍රමණය හේතුවෙන් පස් වැනි ස්ථානය දක්වා පසුබා තිබේ.

ඇල්පිටියට සොහොන් පිටියකට ලැබිය යුතු තැනවත් පසුගිය කාල වකවාණූවේ
ලැබුණාද යන්න මහත් ගැටළුවකි. එදා සිටම පවත්නා කැළි කසල ප්‍රශ්ණය ප්‍රදේශයේ
ඇති ප්‍රබල ගැටළුව අදටත් එසේමය. තැන තැන කුණු කසල ගොඩ ගැසීමෙන් නගරය
සම්පූර්ණයෙන්ම අවලස්සන වී දූර්ඝන්දය පිරී ඇත. දූ දරුවන් පාසැල කරා පිය
නගන්නේද මේ කැලි කසල මතිනි. වීදී ලාම්පුවක් දාමා ගැනීමට මාස ගණනාවක් බලා
සිටීමට සිදු ඇත. මං මාවත් පිළිසකර කිරීම් නිසි ක්‍රම වේදයක් නොමැතිව ඇණ හිට
ඇත. නගර සැලසුම් සහ ප්‍රදේශිය සභාවේ නිසි නායක්තවයක් නොමැති කමින්
දේශපාලන නොහැකියාව මනාව කියාපාමින් අදටත් එහි සෞඛ්‍ය රෝහල් අධ්‍යාපන
ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක වැඩකටයුතු එක තැන ලොප් වී ඇත. මේ දක්වා
ඇල්පිටියට ලැබී ඇත්තේ කුඩම්මාගේ සැලකිල්ලය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය අත්පත් කර ගැනීමට කිසිසේතම ඉඩක් නොදුන්
ඇල්පිටිය නිදහස් සංධානය ප්‍රමුඛ රාජපක්ෂ කල්ලිය හමුවේ අන්ත අසරණ වෙද්දී
හම්බන්තොට ජනයා රාජපක්ෂ බලය උපරිමයෙන් තිබූ යුගයේ දී පවා සජිත්ට වැඩිම
මනාප ලබාදෙමින් ඔහුව ඉහළට එසවූ‍යේ ඇයි දැයි මෙහෙදී බුද්ධියෙන් විමසිය යුතුය.
හම්බන්තොට මිනිස්සුන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්ණයන් සියල්ල හඳුනාගනිමින් ඔවුන් වෙනුවෙන්
වැඩකිරීමට සජිත් පෙරමුණ ගත්තා ද එසේත් නොමැති නම් අනෙක් පාර්ශවයේ
මවාපෑම්වලට හම්බන්තොට හසු නොවූවාද යන්නයි.

ඇල්පිටියටත් අවශ්‍ය වැඩ කරන නායකත්වකි. නිසි දැක්මක් අධිෂඨානයක් ගම හදන්න
රට හදන්න කැක්කුමක් හදවතින්ම ඇති කල්ලි කණ්ඩායම්වලට ගැති නොවූ පිරිසිදු
දේශපාලන බුද්ධියකි. හම්බන්තොටට හැකිනම් ඇල්පිටියටත් වෙනසක් කිරීමට
හැකියාව ඇත. තේජාන්විත ඇල්පිටියක් ගොඩනංවන්න ඇල්පිටියේ ජනතාවට මේ
ලැඛෙන්නේ මහගු අවස්ථාවකි.

Comments