ටිනා ෂනෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව

37

රටේම කතාබහකට ලක්වෙන  ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් තමයි  ටීනා ෂනෙල් කියන්නේ . කාලෙන් කාලෙට ලස්සන ෆොටෝශූට් කරන ඇය  මෑතකදී තවත්  ෆොටෝෂූට් එකක් කරලා තිබෙනවා .
එම  ඡායාරූප පහතින්…………..

Comments