ජී 20 න් ලෝකෙට දෙන පණිවුඩය

4

ජී 20 නායක සමුළුව සාර්ථකව පැවැත්වීමෙන් ලෝකයට සක්‍රීය පණිවිඩයක් ඉදිරිපත් කෙරුණ බව ඊට සහභාගි වූ රාජ්‍ය නායකයෝ පවසති. ආර්ජන්ටිනාවේ පැවති 13 වැනි ජී 20 නායක සමුළුවේදී ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වය, වෙළෙඳාම හා ආයෝජනය, අඛණ්ඩ සංවර්ධනය, දේශගුණ විපර්යාසය, යටිතල පහසුකම්, බලශක්තිය හා රැකියා නියුක්තිය ඇතුළු විවිධ ප්‍රශ්න පිළිබඳ ජී 20 සාමාජික රටවල් හා ආරාධිත රටවල නායකයන් හා ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ප්‍රධානීන් සාකච්ඡා කර තිබේ.

සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර ආර්ථීක තත්ත්වය යටතේ ලෝකයේ ප්‍රධාන ආර්ථීක ඒකක ප්‍රයෝජනවත් ලෙස සාකච්ඡා කිරීමෙන් පිළිබිඹු වෙන්නේ මේ ප්‍රධාන ආර්ථික ඒකක සහයෝගිතාවලින් පොදුවේ අභියෝග වලට මුහුණදීමේ කැමැත්ත බව චීන විදේශ අමාත්‍යංශයේ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික අංශයේ ප්‍රධානී මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

Comments