ජවිපේ අපේක්ෂකයා අනුර කුමාර දිසානායක.

0

ජාතික ජන බව වේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක නම් කර තිබෙනවා.

කොළඹ ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවැත්වෙන ජාතික ජන බව වේගයේ රැළියේදි මෙම නම් කිරීම සිදු කළා. 

Comments