ජයසේකර අපෝන්සු 25 හැවිරිදි තරුණියක් සමඟ යුග දිවියට

262

ජයසේකර අපෝන්සු කියන්නේ වේදිකාව, පුංචි තිරය සහ රිදී තිරය ජයගත් ප්‍රවීණතම කලාකරුවෙක්.

ඔහුගේ ජනප්‍රියම වූ වේදිකා නාට්‍ය කිහිපයක් තවමත් දර්ශණය වනවා.

ඒ වගේම ඔහු ආරම්භ කළ කරවල ව්‍යාපාරයටත් මේ වනවිට ඔහු තිත තබා තිබෙනවා.

නමුත් මේ කියන්න යන්නේ ඔහුගේ ජීවිතයට එකතු වුණු කෙනෙක් ගැනයි.

ජයසේකර අපෝන්සු නැවත විවාහ වී තිබෙනවා. ඇගේ නම සුජාතා ප්‍රියදර්ශනී.

සුජාතාගේ වයස අවුරුදු 25ක් වනවා.

පසුගිය දා මේ දෙන්නා විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා.

ජයසේකර අපෝන්සු මීට පෙර කිහිප වතාවකම විවාහ වී තිබෙනවා.

Comments