ජපානයේ නව අධිරාජ්‍යයා අකිහිතෝ අධිරාජ්‍යයාගේ පුත් නරුහිතෝ කුමරු

7

ජපානයේ නව අධිරාජ්‍යයා ලෙස අකිහිතෝ අධිරාජ්‍යයාගේ පුත් නරුහිතෝ කුමරු නිළ වශයෙන් වැඩ භාර ගනියි

මෙම පත්වීමත් සමඟ ජපානයට නව යුගයක් උදා වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර එය රයිවා යුගය ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ජපානයේ අධිරාජ්‍යයෙකු ලෙස පත් වන විට ඔහුට නිළ වශයෙන් අනිවාර්ය සැමරුම් භාණ්ඩ 3ක් හිමි වනවා.

ජපාන සම්ප්‍රදායට අනුව කඩුවක්, මැණික් ගලක් සහ කණ්ණාඩියක් ඊට ඇතුළත් වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

Comments