චන්දිමාල් ජයසිංහගේ මෙවර උපන්දිනය නෙළුම් කුළුණේ

10

රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහ කියන්නේ හැමෝටම මතක තියෙන චරිතයක්නේ.

ඒ ගිය අවුරුද්දේ ඔහුගේ උපන්දිනය ශැංග්‍රිලා හෝටලයේදී රාජකීය අයුරින් පැවැත්වූ නිසා.

ඉතින් මෙවරත් ඔහුගේ උපන්දිනය රාජකීය විදිහට පැවැත්වෙනවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ.

මෙවර ඔහුගේ උපන්දින සාදයට පැමිණෙනවිට කාන්තාවන් සිංහල ක්‍රමයට ඔසරි ඇඳ පැළඳ එන්න ඕනේ කියලත් ආරංචි වෙනවා.

Comments