කොළඹ නගර සීමාව තුළ දේපළ ලියාපදිංචිය පහසු කිරීම සඳහා නව යාන්ත්‍රණයක්

2

කොළඹ නගර සීමාව තුළ දේපළ ලියාපදිංචිය පහසු කිරීම සඳහා නව යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. දින 40 ක් පමණ ගතවන සේවා දින 15 ක් තුළ එකම ස්ථානයකින් ඉටු කර දීමට මේ යටතේ කටයුතු කෙරෙන බවයි බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල පැවසුවේ. 

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ලෙස අදාළ සියලු සේවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉටුකර දීමට ද මාස කිහිපයක් ඇතුළත පහසුකම් සපයන බවයි මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරුණේ.

Comments