කාගෙත් කතා බහට ලක් වූ සදනිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක්

38

කාගෙත් කතා බහට ලක් වූ සදන්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක්

මේ දිනවල ජනප්‍රියම කෙනෙක් තමයි සදනි ප්‍රනාන්දු කියන්නෙ

ඉතිං මේ ජනප්‍රිය නිළියගෙ අලුත්ම ෆොටෝ ශූට් එකක් තමයිමේ

Comments