ක්‍රිකට් ලොක්කෝ එංගලන්තයේ රට සවාරි යද්දි අමාත්‍යාංශ ලේකම් රෙදි නැතුව කඩේ යයි

68

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට හෙට දිනයෙන් පසු සිය කටයුතු පවත්වාගෙන යාම පිලිබද නෙනතිකම ප්‍රශ්නයක් මතුව තිබෙනවා .

ඒ පසුගිය 12 දා පැවති වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී ක්‍රීඩා සමාජ වෙත විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් .

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිය ක්‍රීඩා සමාජ වෙත වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට දින 14 කට පෙර සිය විගණන වාර්තා ලබාදිය යුතුවනවා.

නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසු ගිය 12 දා පැවති වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී විගණන වාර්තා ලබානොදීම නීතිවිරෝධී බව පවසමින් ක්‍රීඩා සමාජ සිය විරෝධය පල කලා .

එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරිමක් බවයි ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ .

වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට අඩු වශයෙන් දින 14 කට පෙර වාර්ෂික වාර්තාව සහ විඝනකාධිපතිවරයා විසින් සහතික කරන ලද කලින් මුදල් වර්ෂයට අදාල විගණිත මුල්‍ය ප්‍රකාශනයේ පිටපත් ලබා දිය යුතු බවයි.

හෙට දිනයෙන් පසු ක්‍රීඩා පනතට අනුව ක්‍රීඩා අමත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බල තල ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සිය කටයුතු කිරීම සදහා අවශ්‍ය වන්නේ නම් ක්‍රීඩා සංගම් රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීමට අනුමැතියක් ලබාදිය යුතු වනවා.

මේ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ක්‍රීඩා සංගම් රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීමට අදාල වාර්තාව සුදානම් කර ඊයේ (30) සවස මේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා.

Comments