කයිසර් කයිස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අපහස කරයි.

40

ප්‍රවීණ රැප් ගායක කයිසර් කයිස් විසින් පසුගිය දවසක ඔහුගේම මියුසික් විඩියෝ පටයක් සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරියා.

ඔහු ඒ ගීතය නම් කර තිබුණේ “හිත් විකට්” යනුවෙනි.

ඔහුගේ එම ගීතයට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සෙ විවිධ කටකතා පැතිරුනා.

කෙසෙ නමුත් කයිසර්ගේ එම මියුසික් විඩීයෝ පටය ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩයන්ට අපහාසයක් විදියට දකින්න පුලුවන් කියලයි බෝහෝ දෙනා මත පල කර තිබුනේ.

එම ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝව පහතින්

https://youtu.be/b2d_X5bwwDo

Comments