කන්ජිපානිට සහය දුන් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනාට වැඩ වරදියි.

1

කන්ජිපානි ඉම් රාන් සමග සබඳතා පැවැත්වූ බව කියන මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනෙක්ට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

අදාල නිලධාරීන් යාපනය, මුලතිව් සහ මන්නාරම යන ප්‍රදේශ වලට මාරු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සඳහන් කලා.

Comments