ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ප්‍රධාන කොට සකසන පුළුල් සන්ධානයේ ව්‍යවස්තාවේ අවසන් තීරණය අද.

4

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කර ගත් බව තමා සහතික කරන බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ප්‍රධාන කරගෙන සකසන පුළුල් සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අවසන් තීරණයට අද (20දා) එළැඹීමට නියමිතව ඇත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉටු නොකර ගමනක යෙදෙනවා නම් ඊට තදින්ම විරුද්ධ වීමට තම පෙරමුණ සූදානම් බව වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Comments