උගතුන් රටින් පිට වීම වැළැක්වීම සඳහා කඩිනමින් පියවර

3

උගතුන් රටින් පිටවීම වැළැක්වීම සඳහා කඩිනමින් පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අද පැවති ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ සමාරම්භක උත්සවයට එක්වෙමින්.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ගොඩනැඟිල්ලේ ස්ථාපිත කර ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීම අද ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණි.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ තමා සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් සිටිය දී ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමඟ කථා කළ බවත් පැවසු බවයි.

වැඩ වර්ජන සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ ඊට එහා යනුවෙන් පැවසු බවත් කියා සිටි ජනපතිවරයා ඉන්දියාවට ඉංජිනේරුවරු අවශ්‍ය ලක්ෂයයි නම් ඊට වැඩි අයට රටින් යෑමට අවසර හිමිවන බවත් පැවසීය.

නමුත් ලක්ෂයෙන් පහළට එන්න දෙන්නේ නැති බවත් පැවසු ජනපතිවරයා, බොහෝ රටවල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඒ බව සඳහන්ව ඇති බවත් අපේ රටේ එවැනි දෙයක් නොමැති බවත් කියා සිටියේය.

අපි නිදහස සම්පූර්ණයෙන් ලබා දී ඇති බවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරලා ඇති බවත් පැවසු ජනාධිපතිවරයා ඒ ‍නිසාවෙන් සම්පූර්ණයෙන් රටින් යෑමට ඕනෑම අයෙකුට දොරවල් ඇර නිදහස ලබා දී ඇතැයි ද පැවසීය.

ඒ නිදහස වැරදි විදියට පාවිච්චි කරන බවත් පැවසු ජනාධිපතිවරයා ඒ වැරදි දිගටම සිදු වීමට ඉඩ නොදී අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගත යුතු බවත් විද්වතුන්ගේ සේවය රටට අවශ්‍ය බවත් කියා සිටියේය.

Comments