ඇල්පිටිය තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් බාර ගැනීම මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්

4

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභ ඡන්ද විමසීමට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයඳුම් පත්‍ර භාර ගැනීම අද(13) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වෙයි. 

ඇල්පිටිය බල ප්‍රදේශයේ ඡන්දය හිමි මැතිවරණ රාජකාරීවල නිරත වන රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අත්‍යාවශ්‍ය සේවවාවල නිලධාරීන් සහ සේවකයින්  ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයින් තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 

එම ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්ද විමසීම ලබන මස 11 වනදිනපැවැත්වීමට නියමිතයි. 

නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම මත කල් තැබුණු ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්ද විමසීම වහාම සිදුකරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් නියෝගයකට අනුව එම මැතිවරණය පැවැත්වෙයි. 

2018 වසරේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට අනුව ඡන්දය ප්‍රකාශකිරීම සඳහා පුද්ගලයින් පනස්තුන්දහස් තුන්සිය අසුහතර දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටියි.

Comments