ඇලස්කාවට ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

7

උත්තරධ‍්‍රැවයට ආසන්නව පිහිටි ඇමරිකාවේ විශාලතම මෙන්ම අඩුම ජනගහන ඝනත්වයක් සහිත ඇලෙස්කාවේ ප‍්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

රික්ටර් පරිමාණයේ 7ක ප‍්‍රබලතාවකින් යුත් එම භූ කම්පනය ඇලස්කාවේ විශාලතම සහ ජනාකීර්ණතම නගරය වන ඇන්කරේජ් ආසන්නයේ සිදුව ඇති බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේ.

එහි තුන් ලක්ෂයකට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන අතර, තදාසන්න ප‍්‍රදේශවල වෙසෙන ජනගහනය ලක්ෂයකට අධිකයි.

භූ කම්පනයෙන් අනතුරුව තවත් අතුරු කම්පන 40ක් පමණ වාර්තා වී ඇති අතර, ඉන් 3ක් රික්ටර් පරිමාණයේ 5ක ප‍්‍රබලතාව ඉක්ම වූ ඒවායි.

රික්ටර් පරිමාණයේ 7ක පළමු භූ කම්පනයෙන් අනතුරුව සුනාමි අවදානමක් ද ප‍්‍රකාශයට පත් කළ අතර, පසුව එය ඉවත් කර ගැනුණා.

ඇලස්කා භූ කම්පනයෙන් ගොඩනැගිලි සහ මාර්ගවලට හානි සිදුව ඇති අතර, ජීවිත හානි පිළිබදව මෙතෙක් වාර්තා වී නැහැ.

Comments