අයවැය තෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 45කින් සම්මතයි

5

2019 අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පාර්ලිමේන්තුවේ දී වැඩි ඡන්ද 45කින් සම්මත විය. අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද(05) පස්වරුවේ සිදුවූ අතර ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ විද්‍යුත් ක්‍රමයටයි. 

එහිදී අයවැයට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරුන් 119 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. මන්ත්‍රීවරුන් 74දෙනෙකු ඊට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දුනි. 

මෙහිදී අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය, දෙමළ ජාතික සන්ධානය හා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයයි. එසේම පොදුජන පෙරමුණ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරනු ලබන මන්ත්‍රිවරුන් අයවැයට විරුද්ධව ජන්දය ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

Comments