අභිරහස් ගුවන් අනතුරෙන් අමාරුවේ වැටුණු සමාගම

5

පුද්ගලයින් 157 දෙනෙකුට මාරු කැඳවමින් පසුගිය ඉරිදා (10) ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවයට අයත් බෝයින්ග් 737 වර්ගයේ යානාවක් අනතුරට පත්වුනා.

මෙම අනතුරත් සමග මේ වනවිය්ට අමෙරිකාවේ බෝයින්ග් වර්ගයේ යානා නිෂ්පාදකයින් දැඩි අර්බුදයකට පත්ව තිබෙනවා.

ඒ තම නවතම “බෝයින්ග් 737 මැක්ස් 8” වර්ගයේ නිෂ්පාදනයේ පවතින ගැටලුව කුමක්ද යන්නයි.

ඊට හේතුව වී තිබෙන්නේ පසුගිය මාස 5 ඇතුලත සිදුවූ දෙවන බෝයින්ග් 737 මැක්ස් 8 වර්ගයේ ගුවන්යානා අනතුර පසුගිය ඉරිදා සිදුවීමයි.

මෙම අනතුරු දෙකම සිදුව ඇත්තේ යානාව ගුවන්ගත කිරීමට ආරම්භ කරන අවස්තාවේදී වීම විශේෂත්වයක්.

Comments