අනූෂා සොනාලිට සජිත්ගෙන් නිවසක්

19

සිංහල චිත්‍රපට නිළියක් වන අනූෂා සොනාලි මහත්මියට නව නිවසක් නිවාස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ලබා දී තිබෙනවා.

අඟුලාන “සයුරුපුර” නිවාස සංකීර්ණයෙනුයි රුපියල් මිලියන තුනක් පමණ වටිනා අදාළ නිවස මෙලෙස ඇයට ලබා දී ඇත්තේ.

මීට අමතරව ඇයට ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශයේ රැකියාවක් ලබාදීමටද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කටයුතු යොදා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මාංශපේෂී ක්‍රියාකාරීත්වයක් හේතුවෙන් අසනීප තත්වයට පත්ව ඇති නිසා ඇයට මෙලෙස නිවසක් ලබාදීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කර තිබෙන්නේ.

Comments